Mobile Device Management

Gepubliceerd jan. 20, 22
6 min read

Mdm Beheer

We denken er met zijn allen niet zoveel over na, maar het feit dat Nederlandse consumenten en bedrijven voortdurend bij weer een nieuwe versie naar de winkel rennen om de fonkelnieuwe gadget in de hand te kunnen houden, heeft ook tot gevolg dat deze koopjesjacht onherroepelijk leidt tot een steeds grotere berg aan elektronisch afval.

Om dat te realiseren zijn er afgiftecontracten gesloten met alle gemeenten en veel winkeliers. Zij ontvangen een onkostenvergoeding voor het inzamelen van afgedankte apparaten. De consument wordt via campagnes gestimuleerd elektrische apparaten en spaarlampen apart in te leveren bij de gemeentelijke milieustraat of bij winkels. In 2011 zamelden Wecycle en ICT~Milieu – een stichting die namens de Nederlandse IT-bedrijven de inzameling van afgedankte IT-apparatuur regelt – bij elkaar 130 miljoen kilo elektronisch afval in.

Bedrijfssoftware

“Document- en contentmanagementgerelateerde oplossingen en diensten doen het in Nederland erg goed”, stelt Hans Kaashoek, managing partner van Strategy Partners Nederland. “Bestuurders van leveranciersorganisaties of divisies op dit gebied rapporteerden ook dit half jaar resultaten die gemiddeld duidelijk beter zijn dan de generieke IT-markt.” De resultaten geven aan dat ruim 78 procent van de bedrijven in 2011 meer omzet en marge heeft gerealiseerd dan in 2010.

Kaashoek: “Rekening houdend met het specifieke omzetvolume per onderneming is de gewogen groei van deze sector in Nederland in 2011 ruim 7,3 procent (identity management). Dat is duidelijk beter dan de 1,6 procent groei in de generieke ict-sector.” Gevraagd naar de verwachte omzetgroei voor heel 2012 geeft 56 procent van de bedrijven aan een omzetgroei van 10 procent of meer te verwachten - tablet beheer.

Android For Enterprise

Enterprise MobilityIpad Voor School

Door Guus Pijpers ‘All U Can Eat’ Neem alle informatie die je wilt, maar neem alleen die informatie die je ook kunt verwerken. Even Amersfoort bellen Marketing probeert al jaren ons slogans te laten onthouden. Herhaling is daarbij een bekende techniek. Informatie die marketeers op ons afsturen, hebben vooral als doel ons brein als parasiet te gebruiken.

Slogans, deuntjes, woorden of afkortingen kunnen zelfs een eigen leven gaan leiden. Dataverwijdering – Welke soorten zijn er en wat is het belang. Ze worden vereenzelvigd met bijvoorbeeld een houding, levensstijl of groepsgevoel. In de titel van dit stukje, toch maar drie woorden, zien we hoe een commerciële organisatie onze hersenen jarenlang heeft geprogrammeerd. Ga voor jezelf eens na hoe jouw brein iedere dag weer wordt gebruikt om informatie van anderen te verspreiden.

Apple Mdm

Informatie in het voorwerp Informatie heeft vaak een medium nodig om zich te uiten. Maar soms is een voorwerp zelf al een informatiebron. De deur van het kantoor van je baas staat open of dicht. De stoel die je wordt aangeboden. De parfumfles van Jean Paul Gaultier. Een uitgestoken vinger.

Informatie is van mensen Alleen mensen kunnen van gegevens informatie maken. Dus een website, een krant of een boek is geen informatie. Informatie heeft altijd een mens nodig. Of zoals de filosoof Dretske zei: “Beauty is in the eye of the beholder, and information is in the head of the receiver.” GUUS PIJPERS geeft adviezen over de inzet en het gebruik van informatie ([email protected]).

Microsoft Intune

In haar proefschrift Does ERP Add Company Value? toont Nyenrode-hoogleraar en Vodafone-CIO Lineke Sneller aan dat de aandelenmarkten positief reageren op aankondigingen van ERP-implementaties bij ondernemingen (mobile security). De positieve verwachting van de beurs staat echter haaks op de operationele prestaties van de betrokken bedrijven, gemeten gedurende drie tot vijf jaar na de aankondiging – ze doen het niet beter dan vergelijkbare ondernemingen zonder ERP.

Maar ligt de focus bij de overgang naar bedrijfsmatige processen, die ERP met zich meebrengt, niet veel te veel op de technologie? Is de noodzakelijke en veelal moeilijke cultuurverandering geen veel belangrijker voorwaarde voor een succesvolle ERP-implementatie? Er tegenaan Voedseltekort De wereldbevolking groeit en een voedseltekort dreigt. Aan de veevoederindustrie de taak om op verantwoorde wijze meer en kwalitatief goed voer te produceren en aldus boeren in staat te stellen de vleesproductie op te voeren.

Byod Cope

Een gezonde, op groei gerichte bedrijfsvoering vraagt om controle en aansturing, zowel op lokaal als op centraal niveau. Stilstand is achteruitgang en indachtig die spirit bestond er voor Provimi geen weg terug. De eerste drie wapenfeiten onder de leiding van CIO Rogier Jacobs bestonden uit het strakker managen van de SAP-uitrol, waar nodig het herstellen van technische onvolkomenheden en het leveren van aanvullende ondersteuning na afloop van het implementatietraject.

Downloads Op IpadIpad App

“Men kwam snel uit de startblokken door zo dicht mogelijk bij de standaardoplossing te blijven. Bij de businessafdelingen kan dat knelpunten veroorzaken. Meestal waren ze creatief genoeg om daarvoor zelf oplossingen te verzinnen. En soms hebben we vanuit het kernelteam afwijkingen moeten toestaan. We beschikten weliswaar over een eenduidige implementatietemplate, maar de businesspraktijk in de landen week daarvan nog wel eens af. ipad app verwijderen.” Jacobs vervolgt: “We hadden bij het begin van het project Noord-Amerika, waar al langer SAP werd toegepast, als voorbeeld genomen.

Ipad School

Zo hanteerden ze daar voor het kostenmanagementgedeelte het uitgangspunt van voortschrijdende gemiddelde prijzen. Voor onze bedrijfsvoering, met sterk schommelende grondstofprijzen op de wereldmarkt, niet ideaal. Onze verkoopwaarde wordt voor een belangrijk deel bepaald door de inkoop. Daartussen zitten dan wel mengprocessen en een stuk receptuurbewaking, maar toch blijft die inkoop cruciaal.

Maar gelijktijdig willen we ook profiteren van grotere inkoopvolumes en moeten we dus de inkoop meer gaan centraliseren in combinatie met termijnhandel. Het is dan wel Men startte snel door zo dicht mogelijk bij de standaardoplossing te blijven Bij Provimi zit het wat betreft de bedrijfscultuur wel goed: mouwen opstropen en er tegenaan.

Mdm

Maar dan wel wereldwijd, aangestuurd vanuit een hoofdkantoor annex verwerkings- en opslagbedrijf in de Rijnhaven. Een miljardenbusiness zonder pracht en praal, te midden van de dynamiek van handel, logistiek en industriële nijverheid. CIO Rogier Jacobs zit al een kwart eeuw in het IT-vak en hij heeft zich ongetwijfeld geen dag verveeld. ict beheer.

8e jaargang #2 2012 In-memorygegevens zaak om bij je commerciële acties wereldwijd te weten wat je inkoopkosten zijn geweest.” Zwarte doos ERP lijkt het ideale instrument om het management van ondernemingen het noodzakelijke inzicht in de kosten voor inkoop, productie en logistiek te verschaffen. Inmiddels praat de CIO van Provimi niet meer over enterprise-resourceplanning maar over enterprise-assetmanagement.

Enterprise Mobility Management

“Eindelijk wordt de zwarte ERP-doos van Pandora, waarvan je nooit wist wat eruit kwam, op een transparante manier geopend. Het is een kijkdoos geworden. Eén groot feest voor de business, want waar ze jarenlang geen zicht op hadden, is nu tot op transactie- en klantniveau overal voorhanden. Indien gewenst zelfs op een i, Pad.

“De investeringen in geld en tijd zijn groot geweest en de landenorganisaties hebben heel wat moeten doorstaan toen ze in het ERP-keurslijf werden geperst. Maar wanneer het fundament voor businessmasterdatamanagement eenmaal is gelegd, brengt het aanbrengen van een volgende verfijningslaag, bijvoorbeeld ten behoeve van supply-chainmanagement of creditmanagement, minder inspanningen met zich mee.

Uem

Ook die herkende dat er met weinig risico en tegen geringe meerkosten aardig wat goud uit de ERP-databerg viel te delven. “Gaan Rogier, hoe eerder hoe beter!”, klonk het eensgezind na een korte opsomming van bijkomende argumenten zoals het ontlasten van de transactionele systemen en de mogelijkheid voor eindgebruikers om zelf hun dashboards met projecties op de relevante data in te richten - Bedrijfsrisico's verkleinen door invoering van EMM.

Meer van Laptops

Navigation

Home

Latest Posts

Mdm

Published Feb 17, 22
5 min read

Mobile Device Management

Published Jan 20, 22
6 min read

Byod Cope

Published Dec 27, 21
6 min read