Mdm

Gepubliceerd feb. 17, 22
5 min read

Privacy Smartphone

5 Videotechnologie heeft de toekomst Videotechnologie zal het komende jaar hoge ogen gooien vanwege haar populariteit onder gebruikers en het gemak waarmee zij te raadplegen valt op de huidige tablets, mobiele telefoons en laptops. Dankzij de mogelijkheden van ultrahoge bandbreedte en de combinatie van wereldwijde IP-netwerken en draadloze 4G LTEnetwerken, groeit videotechnologie snel uit tot het alom tegenwoordige en favoriete communicatiemedium voor vele bedrijfsactiviteiten, van teamvergaderingen tot personeelscommunicatie, elk kwartaal en on-demand informatie over belangrijke projecten.

Op deze manier kunnen bedrijven de ervaring met de klantendienst personaliseren en de klantentevredenheid vergroten. Communicatie van machine tot machine zal de manier veranderen waarop mensen hun wereld beheren 7 Consumentisering van ict Net als personalisatie zorgt voor een nieuwe aanpak van de klantendienst, worden IT-afdelingen steeds vaker beïnvloed door hun gebruikers.

Bedrijven doen een beroep op experts om de mobiele werknemers van vandaag te helpen uitrusten met cloudgebaseerde toepassingen die even veilig en betrouwbaar functioneren op draagbare toestellen en geïntegreerd zijn met traditionele desktoptoepassingen. Bedrijfstoepassingen zullen ook op steeds grotere schaal beschikbaar worden via zakelijke appstores, net zoals ze dat zijn op de consumentenmarkt.

Data Security

Bedrijven en overheden zullen op een andere manier omgaan met hun uitgestrekt netwerk van partners. Ze zullen meer en meer zaken doen met diegene die een veelomvattende, jarenlange en op standaarden gebaseerde beveiligingsaanpak kunnen aantonen. 10 Energiebesparingen zorgen voor zakelijke en maatschappelijke voordelen Energie-efficiënte, in het bijzonder een reductie van de CO2-uitstoot, zal voor vele bedrijven een belangrijke doelstelling zijn - IT-beheer.

Toch zal het menselijke aspect – de mens – een belangrijke rol spelen in het gebruik van digitale kennis, wat innovatie zal stimuleren en tot belangrijke nieuwigheden zal leiden. Bijvoorbeeld, terwijl draagbare monitors mogelijk 24/7 een oogje houden op de vitale tekens van een patiënt, zullen zorgverleners die informatie uiteindelijk gebruiken om patiënten te onderzoeken en te behandelen.

Toch is het voor ondernemingen mogelijk om met een aantal relatief simpele maatregelen deze risico’s te beheersen en zelfs uit te bannen. A llereerst de cijfers: hoe groot is het risico op onveilig USB-gebruik door bedrijven? Behoorlijk, zo blijkt uit recent onderzoek onder Nederlandse ict’ers, verricht door het Ponemon Institute in opdracht van Kingston Technology. app management.

Identity Management

Hierdoor is de kans groot dat zij het volgende slachtoffer worden van dataverlies door onkundig USB-gebruik. En dat ze daardoor een van die partijen zijn die in het nieuws komen omdat vertrouwelijke informatie letterlijk op straat ligt. Voorkomen Het behoeft geen verdere uitleg dat Nederlandse bedrijven een groot risico lopen wanneer werknemers onzorgvuldig met USB’s blijven omgaan.

Dat begint al bij de keuze welke hardware (USB-drives) en software (licentie) gebruikt worden. Belangrijk is daarbij om de juiste selectie van software en hardware te maken die compatibel met elkaar zijn. Op de lange termijn is het ook van belang dat de hardwareleverancier en licentieverstrekker de keuzes duurzaam ondersteunen.

Mobile Device Management AdviseurBeheer Mobiele Abonnementen

Dit garandeert dat ze geen schadelijke codes bevatten. Bij de keuze voor de hardware is een device dat de informatie versleutelt het veiligst. Daarbij kan gekozen worden voor een FIPS- (Federal Information Processing Standards) gevalideerde USB - data security. Het gebruik van FIPS2/3-gevalideerde USB’s heeft als bijkomend voordeel dat stakeholders weten dat hun data zo in veilige handen is.

Privacy Smartphone

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het beperken van het gebruik van USB’s tot exemplaren die door het bedrijf zelf zijn verschaft. Bovendien moeten bedrijven erop toezien dat de gedragsregels ook daadwerkelijk nageleefd worden - Een mobiele organisatie worden in 8 stappen. Met behulp van managementsoftware kan bijvoorbeeld gemonitord worden of dit gebeurt. Kortom, onveilig USB-gebruik is een groot risico voor bedrijven.

Daarbij dient de controle op het daadwerkelijk naleven van deze regels echter niet vergeten te worden, aangezien onachtzaamheid de nummer 1-oorzaak is voor het verlies van USB-data. Door het gebruik van USB’s te monitoren, zorgen bedrijven ervoor dat het risico op verlies van vertrouwelijke data nihil is. Het voorkomt tevens dat u voor de camera’s moet verschijnen om tekst en uitleg te geven over uitgelekte gegevens.

Global Challenges, Smart SolutionsBusiness Software

000 klanten kunnen er terecht voor jaarrekeningen, tussentijdse rapportages en uiteenlopende vormen van stuurinformatie – indien gewenst op basis van software as a service (apple id beheer). Het bedrijf kenmerkt zich met circa 70 vestigingen en ruim 2. 000 medewerkers door lokale betrokkenheid, in combinatie met de deskundigheid en backofficeondersteuning van een landelijke speler.

Business Software

Dat is een belangrijke drijfveer om zo goed en efficiënt mogelijk te werken. Frank Pisters, in de nieuwe combinatie verantwoordelijk voor automatisering, is nog druk doende met de integratie. “Niet alleen op het gebied van e-mail en kantoorautomatisering is er eenheid gewenst, ook de financiële kernsystemen worden geïntegreerd. Diverse gebruikte applicaties komen overeen, maar er zijn ook grote verschillen.

De integratie daarvan moet tijdens het gesprek nog goeddeels in gang worden gezet. Pisters: “Beide partners werken fiscaal met AFAS-software, al heeft men de pakketten wel verschillend ingericht. Naar de Belastingdienst leveren oud-GIBO Groep en oud-Flynth dezelfde output, maar in de rapporten voor de klanten zitten verschillen. Hier gaan we eenheid in aanbrengen, waarna we alles rondom AFAS naar één omgeving gaan overbrengen.” Verder speelt de vervanging van het pakket waarmee lonen en salarissen voor de klanten worden gedraaid.

Uiteindelijk wordt alles hier dus in samenspraak besloten, waarbij de business in principe vóór gaat.” Het is verschrikkelijk belangrijk dat je weet wat er om je heen gebeurt Er zijn al belangrijke stappen gezet. “We hebben sinds januari één e-maildomein. Daarnaast is er een nieuwe active directory gebouwd”, aldus Pisters.

App Testing

November vorig jaar is het datacenter van Flynth verhuisd naar Lopik, waarbij men gebruikmaakt van onze back-upomgeving. Dat moesten we voor elkaar hebben voor we konden starten met de e-mail, exchange-omgeving en active directory. Het komt uiteindelijk neer op een totaal nieuwe basis voor de kantoorautomatisering, dat is best een zwaar traject geweest (MDM en EMM voor overheidsinstellingen).” Pisters en de zijnen hadden daar twee maanden de tijd voor, wat achteraf gezien best krap was (internet of things what is).

Navigation

Home

Latest Posts

Mdm

Published Feb 17, 22
5 min read

Mobile Device Management

Published Jan 20, 22
6 min read

Byod Cope

Published Dec 27, 21
6 min read